Gängtrådsberäkning
wct-logo

ANVÄNDARENS ANSVAR

WCT verktyg AB ger kunder och besökare rätt att använda gängberäkningsprogramet som tillhandahålls på hemsidan.

Användaren ansvarar dock för att de mått (diametrar och stigningar ) som används är korrekta för gängberäkning.

Användaren kan använda informationen till att få fram de mått som behövs vid gängmätning med MITUTOYOS gängmättrådsatser 313-101 eller 313-102.

WCT Verktyg AB avsäger sig allt ansvar om fel mått har använts vid beräkningen. Användaren skall ha god vetskap om vilken stigning en viss diameter kan ha.

Jag har läst och

GODKÄNNER

eller

GODKÄNNER INTE

användarvillkoren